Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Xem verson windows 7

 

vào Start gõ vào là: winver    -    Hiện "About Windows"

vào cmd gõ vào là:"slmgr.vbs -dlv" -Hiện "Windows Script "

Không có nhận xét nào:

Đồng hành cùng Vinaphone