Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Xem verson windows 7

·

 

vào Start gõ vào là: winver    -    Hiện "About Windows"

vào cmd gõ vào là:"slmgr.vbs -dlv" -Hiện "Windows Script "

0 nhận xét:

Tìm kiếm Blog này

Bài đã đăng

Tìm kiếm &Quảng cáo

Tìm kiếm Tùy Chỉnh