Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

HƯỚNG DẪN PHÁ PASSWORD FILE WORD BỊ PROTECT DOCUMENT!

· 0 nhận xét

Chuẩn bị:

1. Phần mềm Hex Editor

2. Microsoft Office (Word)

3. Wordpad (theo Windows).

Các bước thực hiện:

B1: Mở file Word đã bị Protect document .

B2: Save as thành file dang Web page (*.htlm; *.htm). / Đóng word lại

B3: Dùng Wordpad (hoặc Notepad) mở file dạng Web page ở B3.

B3: Tìm đến dòng có "<w:UnprotectPassword>9AD5C3DE</w:UnprotectPassword>", phần 9AD5C3DE sẽ khác nhau tuy theo mỗi file, đánh số theo thứ tự 12345678 (có 8 ký tự).

clip_image002

B4: Sắp xếp lại theo thứ tự sau: 78563412, như ví dụ trên sau khi sắp xếp lại thành DEC3D59A.

B5: Dùng phần mềm Hex Editor (hoặc WinHex) mở file *.doc ra,

B6: Dùng lệnh Tìm kiếm để tìm chuỗi ký tự ở B4 (tìm dạng Hex values)

clip_image004

B7: Thay thế chuỗi tìm thấy ở B6 bằng các số không "0"; lưu thay đổi lại (save).

clip_image006

Sau khi thay chuỗi tìm được bằng các số 0

clip_image008

B8: Dùng Word để mở file đã chỉnh sửa ở bước B7; Từ Menu Tools chọn Unprotect document / Hiện ra cửa sổ Unprotect/ Không gõ gì cả, cứ thế bấm ENTER.

B9. Save file Word lại. Xong!

Chúc các bạn thành công!

qc BKAV Pro

Read More......

Tìm kiếm Blog này

Bài đã đăng

Tìm kiếm &Quảng cáo

Tìm kiếm Tùy Chỉnh