Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

Hiện nay Microsoft đã cung cấp bản quyền phiên bản RTM (cũng chính là bản chính thức) đến tay các thành viên của MSDN và Technet cũng như các hãng sản xuất máy tính.

Tuy nhiên nếu mã kích hoạt Windows 7 được cung cấp từ những thành viên của MSDN hay Technet đều là mã kích hoạt cho bản retail (không phải mã kích hoạt cho bản OEM hay VKL) nên với mỗi key retail bạn chỉ kích hoạt được cho 1 máy và bị giới hạn số lần kích hoạt (khoảng 10 lần). Do vậy nếu không tiến hành sao lưu (ghost) thì đến một lúc nào đó bạn sẽ không thể kích hoạt lại Windows 7 được nữa. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn sao lưu lại bản quyền của Windows 7 mà không thao sao lưu lại cả HĐH (ghost).

Công cụ duy nhất mà bạn cần chính là menu TakeOwnership trên menu ngữ cảnh và bạn nên tắt User Account Control khi thực hiện và bật chức năng hiện file ẩn (kể cả các file hệ thống) của windows bằng cách mở My Computer, chọn Organize à Folder and search options, chuyển sang thẻ View và chọn như hình:

khoiphucKeyBanquyen Để bổ sung menu TakeOwnership vào menu ngữ cảnh bạn mở Notepad soạn nội dung sau và lưu lại dưới định dạng là .reg (VD: TakeOwnership.reg) sau đó thực thi file vừa tạo:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Take Ownership]

@=""

"icon"=hex(2):69,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,\

00,6c,00,2c,00,37,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Take Ownership\command]

@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Take Ownership]

@=""

"icon"=hex(2):69,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,\

00,6c,00,2c,00,37,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Take Ownership\command]

@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

1. Sao lưu bản quyền:

Sau khi cài đặt và kích hoạt thành công bản quyền cho Windows 7 bạn copy 2 file token.dat và pkeyconfig.xrm-ms trong 2 thư mục sau:

%SystemRoot%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform

%SystemRoot%\System32\spp\tokens\pkeyconfig

Để thao tác được nhanh hơn bạn copy 2 đường dẫn trên và dán vào khung địa chỉ của Windows Explorer.

2. Phục hồi lại bản quyền:

Bạn tiến hành cài đặt lại Windows 7 với mã đăng kí ở trên. Tuy vẫn nhập được mã kích hoạt bản quyền cũ nhưng bạn vẫn không thể kích hoạt được bản quyền Windows 7 do đã kích hoạt quá nhiều lần. Lúc này Windows 7 được cài đặt và sử dụng ở chế độ dùng thử 30 ngày.

Để phục hồi lại bản quyền cho Windows 7 bạn làm như sau:

· Nhấn Start tại khung Search gõ services.msc rồi tìm đến dịch vụ Software Protection, nhấp phải chuột lên dịch vụ đó và chọn Stop.

· Bạn truy cập vào theo 2 đường dẫn ở bước 1 rồi nhấp phải chuột lên 2 file token.dat và pkeyconfig.xrm-ms chọn Take Ownership. Sau đó xóa 2 file đó và copy 2 file cũ đã sao lưu ở bước 1 vào thư mục tương ứng.

· Khởi động lại dịch vụ Software Protection (nhấp phải chuột lên dịch vụ chọn Start).

Khởi động lại máy tính và kiểm tra lại sẽ thấy Windows 7 đã được kích hoạt bản quyền.

tin công nghệ sưu tầm

keyshop

Đồng hành cùng Vinaphone