Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Tính năng GodMode bí mật trên Windows 7

Công cụ ẩn này cho phép người dùng nhanh chóng truy cập bảng điều khiển (control panel) trực tiếp từ một thư mục đơn.

GodMode GodMode là đường tắt để truy cập tất cả các chế độ thiết lập trên Windows 7.

Để thử nghiệm "GodMode", người sử dụng chỉ cần mở một folder mới và đổi tên thành GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Sau đó, họ có thể thực hiện mọi thao tác từ thay đổi hình dáng con trỏ đến phân chia ổ cứng.

Thủ thuật này được cho là cũng có thể áp dụng với Windows Vista nhưng trang công nghệ CNet cảnh báo nó có thể gây trục trặc trên hệ thống 64 bit.

Sưu tầm ngày 06/01/2010

Bật hiệu ứng Aero trong Windows Vista và Windows 7 Home Basic

Hiệu ứng Aero đã được giới thiệu trong Windows Vista như là một tính năng bổ sung, nhưng tính năng này là không có sẵn trong phiên bản Windows Vista Home và Windows 7 Home Basic. Ngoài ra, tính năng này cũng sẽ bị vô hiệu hóa khi máy tính không có đủ các yêu cầu để cho phép bật hiệu ứng Aero.

bat Aero

Bên cạch đó còn một số yêu cầu phần cứng cần phải kiểm tra nếu bạn muốn chạy hiệu ứng này. Aero Enabler là một công cụ miễn phí có thể kích hoạt Aero cho bạn và vô hiệu hóa các yêu cầu kiểm tra phần cứng đó.

Về cơ bản, công cụ này dành cho người đang sử dụng các phiên bản Windows Vista Home và Windows 7 Home Basic, hệ điều hành theo mặc định không có sẵn chức năng Aero. 

Công cụ này thay đổi một số thiết lập registry và có thể có vấn đề nếu máy tính của bạn không đáp ứng yêu cầu hệ thống của Aero, bạn không nên thử công cụ này nếu bạn không tự tin hoặc quan tâm đến việc thay đổi các thiết lập registry. 

Tải về Aero Enabler tại đây. hoặc tại đây!

Blog tin-congnghe suu tam!

Đồng hành cùng Vinaphone