Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Tính năng GodMode bí mật trên Windows 7

Công cụ ẩn này cho phép người dùng nhanh chóng truy cập bảng điều khiển (control panel) trực tiếp từ một thư mục đơn.

GodMode GodMode là đường tắt để truy cập tất cả các chế độ thiết lập trên Windows 7.

Để thử nghiệm "GodMode", người sử dụng chỉ cần mở một folder mới và đổi tên thành GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Sau đó, họ có thể thực hiện mọi thao tác từ thay đổi hình dáng con trỏ đến phân chia ổ cứng.

Thủ thuật này được cho là cũng có thể áp dụng với Windows Vista nhưng trang công nghệ CNet cảnh báo nó có thể gây trục trặc trên hệ thống 64 bit.

Sưu tầm ngày 06/01/2010

Không có nhận xét nào:

Đồng hành cùng Vinaphone