Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

11 Cách đặt lịch để gửi thư của bạn

Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu 11 nhà cung cấp cho phép bạn gửi thư trong tương lai, hãy chọn 1 dịch vụ bạn thcish để bắt đầu thiết lập những email nhắc ngày sinh nhật.

LetterMeLater – Đây có thể là một trong những dịch vụ tiến bộ về gửi email trong tương lai, nó cung cấp chpo người dùng khả năng đính kèm file, cài đặt định kỳ, nhập danh sách liên lại và hơn thế nữa.

EternityMessage – Có một giao diện đẹp để soạn the HTML với hình ảnh và nhiều thé, bạn có thể lưu thư nháp để gửi sau.

l8r – l8r là dịch vụ thư miến phí cho phép bạn gửi the trong tương lai, nó cũng gửi cho bạn lời nhắc về những email sắp được gửi.

FutureMail – Cho phép bạn gửi email trong tương lai và xem chúng như một công cụ RSS.

FutureMe – Cung cấp giao diện đơn giản để gửi email cho bạn hoặc người khác sau này.

EmailFuture – Một dịch vụ email gửi sau khác có khả năng cho bạn gửi thư trong vòng nửa giờ tới đến trong 10 năm tới.

Email Capsule – Một dịch vụ đơn giản khác cung cấp khả năng gưi email trong tương lai.

MailFreezr – Một cỗ máy đông giữ thư ảo, có khả năng cắt giữ thư cuat bạn từ 1 đến 100 năm.

WhenSend – Đơn giả để gửi email sau này.

YouScribbleYou – Cho phép cài đặt định kỳ gửi email đến 2 địa chỉ khác nhau.

Dịch vụ thưởng

HitMeLater – Dịch vụ này gửi chuyển tiếp email mà bạn gửi cho họ , ví dụ bạn gửi email đến 24@hitmelater.com,  họ sẽ gửi chuyển tiếp cho bạn sau 24 giời.

Sưu tầm Techie-buzz

Nguyên văn bài viết ở đây

Không có nhận xét nào:

Đồng hành cùng Vinaphone