Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Mỗi ngày 1 phần mềm miễn phí

Trên trang web này mỗi ngày nó cung cấp cho chúng ta 1 phần mềm có license miễn phí. Các bạn lưu ý khi download về nhớ cài đặt liền nếu để quá giờ thì sẽ cài đặt không được nữa. 
Đây là link trang web : http://www.giveawayoftheday.com/

Đây là phần mềm đang có:

Mỗi ngày 1 phầm mềm miễn phí

qc BKAV Pro

Không có nhận xét nào:

Đồng hành cùng Vinaphone