Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Windows XP va 4GB ram

Để Windows XP nhận đủ 4GB RAM
Rất đơn giản để WINXP hoặc 2K3 nhận đủ số lượng ram ( lớn hơn 3G hay sao ấy) thì trước tiên BIOS phải nhận đủ số lượng ram đang cắm đã ( cái này thì chắc là nhận rồi ). Sau đó cứ boot vào WIN như bình thường. Chuột phải vào My computer chọn properties, chọn đến nhãn Advances rồi nhấn vào setting ở mục Startup and Recovery. Trong cửa sổ hiện ra các bạn nhấn edit để chỉnh sửa lại file Boot.ini
Trong file boot.ini ta chú ý đến dòng multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Ta chỉ cần thêm đoạn /PAE vào là xong.
Kết quả là như thế này multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /PAE
Restart lại máy xem WIN có nhận đủ số lượng ram không nhé.
Chú ý: chỉ cần tìm đc file boot.ini nằm trong ổ C và sửa như thế là được. Mình đã test trên hệ thống chạy XP và 2K3 rồi.

Không có nhận xét nào:

Đồng hành cùng Vinaphone