Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

File Repair: Sửa các file hỏng

Tập tin có thể bị hư hỏng do lỗi ứng dụng, sự cố hệ thống, lỗi mạng và các tập tin có thể bị hỏng do virus, phát hiện & sửa chữa các tập tin bị hỏng là công việc tẻ nhạt.
Cách thông thường để cố gắng sửa chữa các vấn đề là sử dụng công cụ sửa chữa khắc phục các vấn đề, một trong những công cụ này là File Repair.
File Repair là công cụ miễn phí mạnh mẽ cung cấp một bàn tay giúp đỡ để sửa chữa các tập tin bị hỏng hoặc bị hư hỏng trên PC. Nó quét các tập tin bị hư hỏng và xuất từ ​​hầu hết dữ liệu vào một tập tin mới để có thể sử dụng.
File Repair có thể sửa chữa tập tin bị hư hỏng do mất điện bất ngờ, bị gián đoạn mạng, bị nhiễm virus, mạng và lỗi ứng dụng.

Dùng File Repair, bạn có thể sửa:
 • Tài liệu Word bị hỏng (.doc, .docx, .docm, .rtf)
 • Bảng tính Excel (.xls, .xla, .xlsx)
 • Các file nén Zip hoặc RAR (.zip, .rar)
 • Files videos (.avi, .mp4, .mov, .flv, .wmv, .asf, .mpg)
 • File ảnh JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG or RAW images (.jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .bmp, .png)
 • Files PDF (.pdf)
 • Files Access databases (.mdb, .mde, .accdb, .accde)
 • Files PowerPoint presentations (.ppt, .pps, .pptx)
 • Files nhạc (.mp3, .wav)
File Repair có thể sửa các lỗi thông thường sau (fix):
 • Định dạng file không được các ứng dụng nhận biết.
 • Files không đọc được.
 • Files không truy cập được.
 • Ứng dụng mặc định không mở đơpcj file
 • Lỗi tài nguyên hệ thống xuống tập, đầy bộ nhớ

Download ở đây!

Sưu tầm Internet! qc BKAV Pro

Không có nhận xét nào:

Đồng hành cùng Vinaphone